Egzamin na prawo jazdy zawsze wiąże się ze stresem i napięciem, jednak w dużym stopniu to od nas samych zależy jego wynik. Rzetelne przygotowanie się od strony teoretycznej zapewnia dużą pewność siebie i ułatwia zdanie zarówno egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego. Najważniejsza jest znajomość znaków drogowych.

Najważniejsze znaki drogowe

Aby zdać egzamin i nie stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym warto znać wszystkie znaki drogowe. Niektóre występują jednak częściej niż inne i mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Podział znaków i sygnałów drogowych prezentuje się następująco:

 • znaki poziome – mające postać napisów, linii czy symboli, umieszczone są na nawierzchni jezdni,
 • znaki pionowe – mające postać tarcz,
 • sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory,
 • sygnały nadawane przez osoby uprawnione, np. policjanta kierującego ruchem drogowym,
 • sygnały dźwiękowe lub wibracyjne.

Jako że sygnały świetlne zwykle nie sprawiają żadnych trudności, w pierwszej kolejności należy nauczyć się znaków drogowych pionowych. Ich mnogość sprawia, że początkowo mogą się mylić, jednak trening czyni mistrza.

Najważniejsze znaki pionowe

Wyróżniamy 4 najważniejsze znaki pionowe, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Są to:

 • STOP – nakazujący zatrzymanie pojazdu jeszcze przed linią bezwzględnego zatrzymania, a w przypadku jej braku, w miejscu zapewniającym widoczność dróg
 • ustąp pierwszeństwa przejazdu – ostrzega o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu. Nie musimy się zatrzymywać, lecz musimy przepuścić pozostałe auta. Znak najczęściej pojawia się w obrębie skrzyżowania
 • droga z pierwszeństwem – znak informujący o tym, że na danym odcinku drogi mamy całkowite pierwszeństwo przejazdu
 • koniec drogi z pierwszeństwem – odwołuje poprzedni znak

Równie ważne są znaki – obszar zabudowany oraz koniec obszaru zabudowanego. W naszej głowie powinna włączać się automatyczna kontrola prędkości, jako że w obszarze zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Warto pamiętać, że zwracamy uwagę na znaki drogowe zlokalizowane po prawej stronie jezdni (ewentualnie nad jezdnią). Te umieszczone po lewej stronie jezdni stanowią jedynie ich powtórzenie dla osób kierujących z naprzeciwka.

Znaki nakazu i znaki zakazu

W sprawie znaków zakazu istotna jest znajomość zakazu jazdy wprost lub skrętów. Przykładowo, zakaz skrętu w prawo znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy jedynie najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Równie istotne są zakaz wjazdu, zakaz postoju oraz zakaz ruchu w obu kierunkach. Jakikolwiek znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a (zielona tablica z nazwą miejscowości) wskazuje, że znak obowiązuje na obszarze całej tej miejscowości. Dla ułatwienia znaki zakazu posiadają czerwone obramowanie.

Natomiast znaki nakazy przyjmują postać niebieskich tablic. Wyrażają ustalenia organizacji ruchu w postaci wskazania wymaganego sposobu jazdy. Przykładowo, znak nakazu jazdy w prawo mówi, że na danym skrzyżowaniu musimy skręcić w prawo. Ważny jest znak C-12 informujący o zbliżającym się rondzie oraz utracie przez nas pierwszeństwa (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej).

Znaki poziome

Do istotnych znaków drogowych poziomych zaliczamy:

 • linię bezwzględnego zatrzymania – gruba i ciągła linia w poprzek jezdni
 • linię warunkowego zatrzymania – złożona z trójkątów lub z prostokątów
 • trójkąt podporządkowania
 • przejście dla pieszych

Poziomy znak drogowy umieszczony może być zarówno w poprzek jezdni (np. w przypadku powyższych), jak również wzdłuż. Wówczas najczęściej rozdziela pasy ruchu i może przyjąć postać linii przerywanej, ciągłej pojedynczej, ciągłej podwójnej lub jednostronnie przekraczalnej.  

Znajomość sygnałów drogowych

Sygnały w postaci znaków świetlnych są proste – czerwony sygnał świadczy o obowiązku zatrzymania się, pomarańczowy nakazuje zwolnić i poprzedza sygnał czerwony, natomiast zielony kolor jest wskazaniem do jazdy. Za sygnały drogowe uznaje się również czynności wykonywane przez osoby kierujące ruchem drogowym, np. policjantów.

Dodatkowe znaki drogowe

W praktyce wyróżniamy jeszcze znaki ostrzegawcze, znaki uzupełniające czy znaki informacyjne. Wszystkie one pełnią ważną rolę – mogą wskazywać na rzeczywisty przebieg drogi, układ dróg podporządkowanych lub koniec pasa ruchu. Znak strefa ruchu i strefa zamieszkania sugerują dopuszczalną prędkość, przy czym ten drugi wskazuje na konieczność ograniczenia prędkości.  

Istnieją również znaki wskazujące na przystanek autobusowy lub przystanek tramwajowy. W ich okolicy należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość pojawienia się pieszych na drodze.